Szkoła średnia upływa uczniom pod znakiem nadchodzącej matury. Już od pierwszych klas nauczyciele zwracają baczną uwagę na obszerny zakres materiału, który obowiązuje na egzaminie maturalnym, który to jest zwieńczeniem 4 lub 5 lat pracy w liceum lub technikum. Obok przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka, j. obcy) w szkole średniej pojawiają się również inne przedmioty, z którymi uczeń musi się zmagać. Historia jest przykładem takiego przedmiotu, dlatego tak istotne jest, aby podręcznik do niej w sposób przejrzysty i czytelny przedstawiał niezbędny zakres wiedzy. “Historia 2” jest pozycją wydawnictwa WSiP, skierowaną do uczniów klas 2 liceum i technikum.

Jak wygląda podręcznik “Historia 2”?

Ten podręcznik dedykowany jest dla uczniów szkół średnich i został dopasowany do wymogów reformy edukacji z 2019 roku. Zakres wiedzy w podręczniku został usystematyzowany w sposób chronologiczny oraz podzielony na działy, zgodnie z poruszaną tematyką:

– Początki nowożytnego świata – wiek XVI,

– Rzeczpospolita w XVI stuleciu,

– Od absolutyzmu do rewolucji – wiek XVII,

– Rzeczpospolita w dobie wielkich wojen XVII wieku,

– Europa i świat w XVIII wieku,

– Rzeczpospolita w XVIII wieku,

– Epoka napoleońska.

Każdy w powyższych działów został podzielony na kilka lub kilkanaście tematów, które odpowiadają pojedynczej godzinie lekcyjnej. Na końcu każdego z działów znajduje się dodatkowy temat – lekcja powtórzeniowa, która umożliwia utrwalenie zdobytych w dziale informacji oraz dopytanie i przećwiczenie ewentualnych niejasności przed nadchodzącym sprawdzianem. 

Jak zbudowany jest ten podręcznik?

Na początku każdego tematu znajduje się oś czasu, która przedstawia opisywane wydarzenia na tle innych oraz umożliwia poprawne umiejscowienie ich w czasie. Wypunktowania służą wskazaniu najważniejszych elementów lekcji i rzeczy do zapamiętania. Dodatkowe materiały graficzne, takie jak zdjęcia, infografiki czy schematy, mają wspomóc zrozumienie i zwizualizowanie opisywanych w podręczniku wydarzeń historycznych.